Medarbetarundersökning för hotell- och restaurangbranschen

Varför är medarbetarundersökning så viktigt?

Det finns många anledningar varför medarbetarundersökningar är viktigt. Medarbetare som trivs på arbetsplatsen skapar en god arbetsmiljö och hög produktivitet. Genom att kontinuerligt lyssna på hur medarbetarna mår och upplever arbetsplatsen kan ni utvecklas och få en förbättrad trivsel, mer engagemang och i slutändan även ökad lönsamhet.

Har ni koll på hur er personal mår just nu?

Vad är eNPS?

Kortfattat - hur medarbetarna uppfattar sin arbetsgivare. eNPS står för employee Net Promoter Score och svaras genom att fråga sina medarbetare om hur troligt det är att de skulle rekommendera sin arbetsplats till en vän. Frågan svaras på en skala 0 till 10 där man delar upp svaren i tre delar.

  • Första delen är svaren mellan 0 - 6 som man brukar kalla "Kritiker". Dessa medarbetare rekommenderar inte arbetsplatsen och är inte särskilt nöjda.
  • Andra delen är svaren mellan 7 - 8 som man brukar kalla "Passiva". Dessa medarbetare är relativt neutrala, de är nöjda men berättar det inte aktivt för någon.
  • Den tredje delen är svaren mellan 9 - 10 som man brukar kalla "Ambassadörer". Dessa medarbetare är nöjda och berättar med egen vilja om det för folk runtomkring. De sprider positiva budskap och är de som primärt bidrar till en positiv arbetsmiljö.

Vill ni också testa en skräddarsydd medarbetarundersökning för hotell- och restaurangbranschen?
Registrera er nedan så är du snart igång!


work Registrera arbetsgivare